- Prohlídka hradu s vůní střelného prachu a tiskařské barvy bude probíhat každý čtvrtek v květnu a každý čtvrtek v červnu, od 10. 5. 2018. V daném období nabízíme program pro organizované skupiny především pak školní výlety. Prohlídka hradu je rozšířena o návštěvu historické tiskárny s výkladem a ukázkou práce. Žáci za pomocí mistra tiskaře si vyrobí vlastí tisk s erby majitelů hradu. Další zastavením je ukázka historických zbraní s výkladem v podání kastelánu hradu. Seznámíte se stručným vývojem chladných a palných zbraní poutavou a humornou formou. Cena 100 Kč/žák. Celková délka programu, včetně komentované prohlídky hradu, je přibližně dvě a půl hodiny. Program připraven ve spolupráci se Studiem Bez Kliky.

    - Ve čtvrtek a pátek 14.-15.6. jsme pro vás připravili program se zaměřením na českou myslivost. Ta byla díky své bohaté historii zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví.České republiky. Seznamte žáky s mysliveckými tradicemi, zjistěte jaké se k myslivosti váží zvyky, jak a proč se nakládá s trofejemi a vznikají lovecké trofeje. Rovněž se dozvíte více o ochraně zvěře a jak se na ní podílejí myslivecké spolky. Nejvděčněji částí, především pro žactvo, je ukázka lovecké kynologie. Seznamte sebe i žáky s loveckými plemeny, jejich výcvikem a schopnostmi.

Program je vhodný pro žáky mateřských či základních škol a studenty středních škol, gymnázií a učilišť.  Cena 100Kč/žák.