- Prohlídka hradu s vůní střelného prachu a tiskařské barvy bude probíhat každý čtvrtek v květnu a každý čtvrtek v červnu, od 8. 6. 2017. V daném období nabízíme program pro organizované skupiny především pak školní výlety. Prohlídka hradu je rozšířena o návštěvu historické tiskárny s výkladem a ukázkou práce. Žáci za pomocí mistra tiskaře si vyrobí vlastí tisk s erby majitelů hradu. Další zastavením je ukázka historických zbraní s výkladem v podání kastelánu hradu. Seznámíte se stručným vývojem chladných a palných zbraní poutavou a humornou formou. Cena 100 Kč/žák. Celková délka programu, včetně komentované prohlídky hradu, je přibližně dvě a půl hodiny. Program připraven ve spolupráci se Studiem Bez Kliky.

 

- Sovinecké klání konané ve středu 24. 5. 2017, připravené pro 7. -8. třídu základních škol. Žáci absolvují sovinecké klání ve tříčlenných skupinách, složených vždy z jedné třídy. Každá skupina na konci získá diplom a odměna pro vítězený tým bude poukaz na SPECIÁLNÍ PROHLÍDKU S MOŽNOSTÍ PŘESPÁNÍ NA HRADĚ SOVINEC pro celou svou třídu v sezóně 2018.

Program se skládá z pěti částí: Vědomostní kvíz z české historie a o hradu Sovinec, střelba na terč, určování historických zbraní, luštění šifry a poznávání kulturních a národních památek ČR.